fbpx
LEGENDS

🌳Efsanelerden mini bir taze bir hikaye işte burda 🌳

 "Gezdi aradı durmadan , ağır geldi bedeni uzandı çok geç kalmadan. Elini uzattı gökyüzüne dokunmak istedi göktekine.
"Bir çocuk çıktı karşısına söyle bana sen de kimsin..?!" dedi korkmadan..”
Dev Tepegöz, duyduğu cılız ses karşısında irkildi. Oysaki çocuğun sesi gürdü. Dev, çocuğu gövdesinden tuttu. Tek gözüne iyice yaklaştırdı. Çocuk kocaman gözde kendi yanımasını gördü. Çok cesurdu yinede. Dev, onu biraz kokladı , üstüne başını yokladı. Bu bir yiyecek değil diye homurdandı. Çocuk söylediklerini anlamıyordu. Ona sadece gürültü olarak duyuyordu. Dev çocuğu pantolonun cebine koydu. Yürümeye başladı. Dev, dere tepe düz gitti. Yer gök sarsıldı. Bir mağaraya geldi ve çocuğu, bir takım yığıntı eşyalar ve kurumuş kemiklerin arasına koydu. Çocuk sirkelendi ve endişeliydi. Dev mağaradan çıktı ve bir süre sonra geri geldi. Çocuğa bir koca bir sarı bir meyve getirdi. Çocuk şaşırdı. Çocuk ne kadar konuşup derdini anlatmaya çalışsa da Dev onu anlamadı. Sadece homurdandı. Çocuk çaresizce sarı meyveden yemeye başladı.